Teneinde het besmettingsrisico van COVID-19 te beperken, willen we u vragen een aantal maatregelen in acht te nemen. Meer info.

Voor dringende afspraken gelieve telefonisch contact te nemen Diest: 013 32 52 25 Leuven: 016 29 26 12

hart­aandoeningen

Vernauwing van de kransslagaders

De kransslagaders of kroonslagaders zijn de bloedvaten die uw hartspier van zuurstof en voedingsstoffen voorzien.

Vernauwingen op de kransslagaders zorgen ervoor dat de hartspier onvoldoende bloed krijgt. Dit kan aanleiding geven tot klachten bij inspanning, zoals beklemming achter het borstbeen (angor pectoris) maar ook soms uitstralende pijn naar de keel of in de armen. Ook kortademigheid of een verminderde inspanningscapaciteit kan hierdoor veroorzaakt worden.

Deze vernauwingen worden veroorzaakt door aderverkalking of atheromatose. Klassieke risicofactoren hiervoor zijn roken, leeftijd, familiale belasting, suikerziekte, verhoogde bloeddruk, ongunstige cholesterolwaarden en fysieke inactiviteit.
Wanneer een kransslagader volledig verstopt is, meestal doordat er een klontertje op een vernauwing komt, treedt een hartinfarct op.

Contacteer mij

Diest Delphine Alenuslaan 21, bus 2
3290 Diest
013 32 52 25

Leuven Oude Rondelaan 50,
3000 Leuven
016 29 26 12