Teneinde het besmettingsrisico van COVID-19 te beperken, willen we u vragen een aantal maatregelen in acht te nemen. Meer info.

Voor dringende afspraken gelieve telefonisch contact te nemen Diest: 013 32 52 25 Leuven: 016 29 26 12

hart­aandoeningen

Lifestyle

Voorkomen is beter dan genezen.

Ook nadat er zich een cardiaal probleem heeft voorgedaan, is een gezonde levensstijl van het grootste belang : gezonde voeding, een goed lichaamsgewicht, recreatieve lichaamsbeweging/sport, rookstop ,... We kunnen u helpen met concrete adviezen hieromtrent. 

Contacteer mij

Diest Delphine Alenuslaan 21, bus 2
3290 Diest
013 32 52 25

Leuven Oude Rondelaan 50,
3000 Leuven
016 29 26 12