Voor dringende afspraken gelieve telefonisch contact te nemen Diest: 013 32 52 25 Leuven: 016 29 26 12

hart­aandoeningen

Hartfalen

Hartzwakte of hartfalen is een algemene term die erop wijst dat het hart niet kan voldoen aan de vereisten van de verschillende orgaansystemen in het lichaam. Dit kan zich op verschillende manieren uiten : kortademigheid, sneller moe zijn bij fysieke inspanningen, kortademig worden bij het neerliggen in bed, gezwollen voeten.

Oorzaken zijn zeer divers. Onderliggende oorzaak dient steeds opgezocht te worden en zo nodig behandeld.

Behandeling van hartfalen is een langdurige behandeling waarbij het op punt stellen van de dosissen van medicatie van groot belang is.

In sommige gevallen kan een bijkomende interventie (operatie aan kleppen, overbruggingsoperatie, plaatsen van pacemaker) aangewezen zijn. 

Contacteer mij

Diest Delphine Alenuslaan 21, bus 2
3290 Diest
013 32 52 25

Leuven Oude Rondelaan 50,
3000 Leuven
016 29 26 12