Teneinde het besmettingsrisico van COVID-19 te beperken, willen we u vragen een aantal maatregelen in acht te nemen. Meer info.

Voor dringende afspraken gelieve telefonisch contact te nemen Diest: 013 32 52 25 Leuven: 016 29 26 12

hart­aandoeningen

Veilig sporten

Zoals reeds meermaals in de pers verschenen is, lopen sommige sporters een verhoogd risico op acute hartproblemen. Gelukkig is het risico globaal gezien zeer laag. 60 tot 70% van de oorzaken van deze problemen kunnen met eenvoudige testen gedetecteerd worden (vragenlijst, klinisch onderzoek, ecg, zo nodig echocardiografie en inspanningstest) .

Momenteel wordt aangeraden aan iedereen die op een zeker niveau sport om √©√©nmalig een hartonderzoek te laten doen.  

Contacteer mij

Diest Delphine Alenuslaan 21, bus 2
3290 Diest
013 32 52 25

Leuven Oude Rondelaan 50,
3000 Leuven
016 29 26 12