Teneinde het besmettingsrisico van COVID-19 te beperken, willen we u vragen een aantal maatregelen in acht te nemen. Meer info.

Voor dringende afspraken gelieve telefonisch contact te nemen Diest: 013 32 52 25 Leuven: 016 29 26 12

hart­aandoeningen

Rustelectrocardiogram

Het rustelektrocardiogram of kortweg EKG, is een onderzoek waarbij de elektrische activiteit van het hart op een gestandaardiseerde manier geregistreerd wordt. Hoewel heel eenvoudig en reeds lang bestaand, blijft het de hoeksteen van ieder cardiaal onderzoek.

Contacteer mij

Diest Delphine Alenuslaan 21, bus 2
3290 Diest
013 32 52 25

Leuven Oude Rondelaan 50,
3000 Leuven
016 29 26 12